Lyckad satsning på digitala presentkort

Ur coronakrisen föddes idén att ta fram digitala presentkort för att stötta det lokala näringslivet. Något som Cardskipper utvecklade på rekordtid och som snabbt blev till glädje för näringsidkare, kommunanställda och medarbetare inom Region Östergötland i Motala, Norrköping och Ödeshög. Nu följer fler kommuner efter och till jul lanserar Cardskipper även det digitala presentkortet för privatpersoner.

När corona slog till i våras blev flera branscher tvungna att tänka nytt för att överleva. Kommunerna började fundera kring smarta lösningar för att stötta utsatta lokala näringsidkare, allt från butiker till restauranger. Motalas näringslivsbolag Tillväxt Motala AB hade tidigare fått frågan från sin medlem Bostadsstiftelsen Platen om att ta fram ett lokalt presentkort. Men ingen leverantör på marknaden kunde leva upp till kravet om att det skulle vara helt digitalt. När coronapandemin gjorde sin entré blev det bråttom.

– Vi hade redan koll på Cardskippers digitala medlemskort och bestämde oss för att se om det fanns samarbetsmöjligheter. Cardskipper var extremt snabba och lösningen fanns på plats på rekordtid, säger Magnus Lindberg, vd för Tillväxt Motala AB.

En grupp personer i kontorsmiljö

Redan i juni såg det nya digitala presentkortet, som Motala valt att döpa till ”Sjöstadskortet”, dagens ljus. När Magnus Lindberg under våren hade presenterat lösningen på ett regionalt näringslivschefsmöte väcktes intresset hos flera kommuner, där Norrköping var snabba att hoppa på tåget.

– Vi ville stötta handeln och besöksnäringen. Då började vi spåna om ett presentkort till kommunens 13 000 anställda med ett brett, smidigt utbud. Genom Magnus Lindberg på Tillväxt Motala fick vi kontakt med Cardskipper, som kunde förverkliga våra idéer, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör i Norrköping.

Här gick presentkortet under namnet ”Tackgåva” och blev snabbt en succé, både för medarbetarna som mottog presentkorten och framför allt inom handeln där cirka 170 bolag anslöt sig till kortet.

– Nu har 96 procent av alla Norrköpingskort utnyttjats, vilket gör att vi med all säkerhet kommer att vilja använda detta lyckade koncept igen, säger Pontus Lindblom.

Även i Ödeshög fick presentkortet namnet ”Tackgåva”. Korten delades framför allt ut av kommunen till sin egen personal, som tack för deras insatser under coronapandemin.

– Vi slog två flugor i en smäll och kunde visa uppskattning till medarbetarna i en svår tid medan vi samtidigt gav stöd till den lokala handeln och besöksnäringen. Samarbetet med Cardskipper har fungerat fantastiskt bra. Presentkortslösningen är mycket lättadministrerad och visar digitaliseringens kraft på ett positivt sätt, säger Heléne Njord-Westerling, näringslivschef i Ödeshög.

Totalt i Motala, Norrköping och Ödeshög har 19 000 personer, främst kommunanställda och medarbetare inom Region Östergötland, fått minst ett presentkort var och hittills har 75 000 presentkort lösts in. Cirka 200 lokala butiker och restauranger har anslutit sig och värdet av de inlösta presentkorten är drygt 7,5 miljoner kronor som har gått till det lokala näringslivet. En lyckad satsning som nu sprider sig till andra kommuner. I Örebro kommer exempelvis 16 000 av kommunens medarbetare få ta del av presentkortet och till jul lanserar Cardskipper ett digitalt presentkort som privatpersoner ska kunna köpa och skicka till varandra.