Örebro kommun ger presentkort till anställda

Presentkort Örebro kommun

Succén med att tacka sina anställda och samtidigt stötta det lokala näringslivet gör att även Örebro kommun med sina 15 000 anställda ansluter sig till Cardskippers presentkortslösning.

I och med rådande Coronapandemi vill även Örebro kommun tacka sina anställda för det fantastiska arbete som gjorts och görs, genom att ge en gåva i form av ett digitalt presentkort på 500 kr. På detta sätt stöttar de också näringslivet och handeln i Örebro kommun.
Kommunen uppmuntrar företagare som har fast försäljningsställe inom Örebro kommuns geografiska gräns att anmäla sig till den digitala lösningen för presentkorten, så att Örebro kommuns anställda får möjlighet att handla hos så många företag som möjligt.

Över 200 företag har anslutit sig till den digitala tjänsten för inlösen av presentkorten.

Flera av företagen erbjuder dessutom att de kan använda sitt presentkort utan att besöka företaget.

Tack för att ni valde Cardskipper som leverantör!