Förläng medlemskap med excellista

Klicka för att exportera en excellista över dina medlemmar.

Glöm inte att filtrera på Endast aktiva om du vill inkludera inaktiva medlemmar.

Öppna excelfilen.

Ändra datumet i kolumnen Till till det datum medlemskapen ska vara giltiga till.

Se till att du använder cellformatet ”datum” eller att datumet skrivs i korrekt ordning (”ååååmmdd” eller ”åååå-mm-dd”).

Det är även viktigt att man inte ändrar medlemsnummer och födelsedatum. Annars riskerar importen skapa dubbletter av medlemmen istället för att uppdatera uppgifterna.

Spara excelfilen på din dator.

Gå till Medlem > Import och välj vilken roll som du ska importera till. Välj den sparade excelfilen och klicka på Ladda upp och importera.

Importen kan ta några minuter…

De historiska importerna berättar hur de har gått, dvs hur många nya medlemskap, uppdaterade och eventuella fel. Om det uppstår fel vid importen kommer den varna vilka medlemskap som är felaktigt ifyllda. Klicka på för att se och ändra i den felaktiga excelfilen. När uppgifterna är korrigerade kan du importera filen på nytt.