Lägg till kommunikationstyper

Gå till Kommunikation > Inställningar > Redigera typer och klicka på den blå knappen Skapa ny.

Skriv en titel, beskrivning och välj vertikal sortering för typen. Datuminställning ändrar vilket format som kommer synas i appen.

Om du vill ha förbrukningsbara erbjudanden knutet till kommunikationstypen så måste Erbjudande vara ifyllt.

Klicka Spara när du är nöjd med innehållet.

Nu är det möjligt att skapa en kommunikation med den nya kommunikationstypen.