Skapa en kommunikation

Välj kommunikationstyp när du skapar en kommunikation. Kommunikationstypen visas som en egen kolumn i appen.

Grundinformation – Välj en passande title, prioriteringsnivå och tidsperioden som kommunikationen ska vara giltig.

Länkar – i appen där kommunikationen visas kan du skapa en tillhörande länk som visas som en knapp.

Publicering och push – Ändra tiden för kommunikationen för när kommunikationen ska publiceras. Klicka i Push vid publicering om du vill att medlemmarna ska ta emot en pushnotis i telefonen. Det är även möjligt att skriva över titeln genom att klicka i Anpassad pushmeddelande och skriva en ny titel för pushmeddelandet.

Beskrivning – skriv en passande text för kommunikationen.

Roller – vilka roller ska kunna se kommunikationen?

Klicka Spara

Dubbelkolla innehållet stämmer innan du klickar Publicera. När kommunikationen är publicerad kommer den dyka upp i medlemmarnas app (och med pushnotis om denna inställningen används).

Om du vill att kommunikationen skall vara en förbrukningsvara finns det en funktion för detta längst ner till vänster (Förbrukningsvara). Där kan du även välja en kod som krävs för att bli använd i kassan.

Om du vill skapa en påminnelse om kommunikationen klicka Skapa.

Med hjälp av Urval kan kommunikation riktas till en specifik målgrupp. Klicka Lägg till och välj de parametrar som utskicket ska filtreras på.

Lägg även till en passande bild till kommunikationen (optimal ratio är 16:9).

Om du vill ha en QR/Barcode är det möjligt att generera an unik kod för varje medlem eller ladda upp en statiskt kod för samtliga medlemmar. Klicka och välj vilken data den ska genereras på.