Skicka installationspåminnelse till medlemmar

 

Vilken typ vill du skicka installationspåminnelse med? Välj på SMS eller epost.

 

Välj roll och antal dagar sedan senaste inbjudan skickades. Klicka Sök och sedan på Skicka. I det här fallet kommer 100 medlemmar få ett nytt installationsmejl.