Celiakiförbundet väljer Cardskipper

”Från förbundet kan vi nu på ett enkelt sätt kommunicera både centralt och lokalt med våra medlemmar. Föreningarna kan bjuda in till aktiviteter och ta emot anmälningar på ett smidigt sätt. Våra medlemmar får sin biljett direkt i appen. Vi får alla översättningskort inlagda i appen – medlemmen har alltid dessa på fickan.

Nästa steg blir att komplettera med erbjudanden från livsmedelsproducenter samt att förnya medlemskap direkt i appen.

 Vår tidning kan läsas digitalt i telefonen och vi kan sprida annan information på ett snabbt och smidigt sätt.”

 Magnus Philipsson, Generalsekreterare