Möt Jasmine-vår kollega i Storbritannien

Jasmine Phillips på Cardskipper i Storbitannien

Jasmine Phillips har jobbat på Cardskipper i Storbritannien sedan hösten 2021. Vi intervjuade henne om hur hon jobbar med försäljningen och vilka fördelar hon ser med digitala medlemskort i Storbritannien.

Hur jobbar du mot den engelska marknaden?
Jag börjar alltid med att mejla till kunderna. I mejlet beskriver jag vår tjänst, sedan ringer jag upp dem. Telefonsamtalet blir då enklare eftersom kunden redan har hört talas om Cardskipper. Tillsammans gör vi en kort analys av deras behov för att se om Cardskipper skulle passa för deras organisation. Jag erbjuder alltid en demo av appen, så kunden kan se hur tids och kostnadseffektivt det är att använda den. LinkedIn och andra sociala medier används flitigt för att nå nya användare av Cardskipper.

Vilka fördelar ser ni med Cardskipper?
Möjligheterna för Cardskipper att växa i Storbritannien finns inom flera olika segment. Nu när ekonomin har börjat att återhämta sig från Covid, så har vi bland annat sett att många teaterföreningar är i behov av att hitta nya sätt att hålla kontakt med sina medlemmar men även att nå ut till nya. Att kunna erbjuda en digital lösning för exempelvis teaterföreningar eller intresseorganisationer är ett steg in i den digitala eran för dem. Förutom möjligheten att ha QR-kod på medlemskortet, kommunicera via push notiser är en annan stor fördel att slippa utfärda plastkort. Efter den senaste tidens värmeböljor och torka som Storbritannien och övriga Europa upplevt, inser företag och organisationer vikten av att minska användningen av plast. Vilket även minskar organisationers och företags koldioxidavtryck. Det blir hållbart på fler sätt.

Vad ser du som den största utmaningen?
Utmaningar finns och den största just nu är ekonomin hos privatpersoner, Kriget i Ukraina och Covid har påverkat oss alla. När jag pratar med våra kunder brukar jag säga att den här krisen kommer att gå över och att människor som har ett medlemskap idag kommer att vilja behålla det även i framtiden. Så regelbunden kontakt med sina medlemmar är viktigt, det är här Cardskipper kommer in. Vi erbjuder den perfekta lösningen att nå medlemmarna på ett enkelt, smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Hur långt har ni kommit i Storbritannien med digitaliseringen?
Historiskt har det varit som fysiska möten och mer penna och papper. I takt med att tekniken gått framåt har vi försökt hänga med så gått det går. Men utvecklingen har gått rekordsnabbt sista åren. Digitaliseringen har helt förändrat varje aspekt av det vi har gjort och kommer att fortsätta att göra under överskådlig framtid. Ett digitalt medlemskort är precis det som behövs just nu. Som tidigare nämnt både för miljöns skull och för att det är så smidigt.

Till sist hur ser planen ut framåt för Cardskipper i Storbritannien?
För mig är det viktigt att kontinuerligt följa upp våra kunder, mycket beroende på att det finns flera beslutsfattare i ett engelskt företag, det är flera som ska vara med och säga sitt. Cardskipper ska ha den bästa supporten och servicen, inte bara till våra nuvarande kunder, utan även för framtida. Vi vill visa företag och organisationer hur tids och kostnadseffektivt deras jobb kan bli med Cardskipper och erbjuder alltid demos för att ge en bra bild av appen. Vi brinner för det vi gör och förstår medlemmarnas betydelse för en organisation.

Som vi tidigare nämnt är Storbritannien en prioriterad marknad för Cardskipper såväl som resten av Europa. Är du intresserad av att digitalisera din organisation.
Välkommen att kontakta Cardskipper så hjälper vi dig med en analys över behoven som just din organisation har.