Cardskipper får EU-stöd för utlandslansering av rabatthäften

Cardskipper EU-flagga

Som en del i Cardskippers fortsatta utveckling har vi beviljats EU-stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Stödet har använts till utveckling av digitala rabatthäften med fokus på den engelska marknaden. Det betyder mycket för oss att kunna fortsätta vår utvecklingsprocess. Vinsten med produkten är stor. Digitala rabatthäften gynnar föreningar, konsumenter och det lokala näringslivet. I en tid där vi levt med en pandemi vet vi att många föreningar har det tuff med minskade intäkter på grund av inställda evenemang. Att det dessutom är hållbart rent miljömässigt är ytterligare en stor vinst med produkten. Vi ser en stor potential för våra tjänster i just den engelska marknaden.