Skapa ett event

Skapa ett nytt event genom skriva in ett namn för eventet samt en kort beskrivning – klicka Spara.

Skapa en ny aktivitet för eventet genom att klicka på Skapa ny

Skriv in aktivitetens uppgifter och se till att du skrivit rätt uppgifter innan aktiviteten publiceras.

Välj max antalet köp per medlem och max antal deltagare. Produktnamnet är till för den produkten som medlemmar köper när den bokar in sig på aktiviteten.

Ange vilka roller som ska kunna ta del av aktiviteten.

Välj ett pris, annars gratis.

Fyll i när och om medlemmen ska te emot en kommunikation för aktiviteten. Se till att använda Push vid publicering för att skicka pushnotis till medlemmarnas telefoner.

Lägg även till en passande titel och beskrivning till aktiviteten.

Biljett informationen kommer dyka upp som en biljett i medlemmen app när den har bokat in sig på aktiviteten.

Se till att du har skrivit rätt innehåll för aktiviteten innan du klickar Publicera.

Med hjälp av Urval kan aktiviteten riktas till en specifik målgrupp. Klicka Lägg till och välj de parametrar som utskicket ska filtreras på.

Lägg även till en passande bild till aktiviteten (optimal ratio är 16:9).

Om du vill ha en QR/Barcode är det möjligt att generera an unik kod för varje medlem eller ladda upp en statiskt kod för samtliga medlemmar. Klicka och välj vilken data den ska genereras på.