Skapa ett förbrukningsbart erbjudande

 

Skapa kommunikationen som Erbjudande.

 

Grundinformation – Välj en passande title, prioriteringsnivå och tidsperioden som kommunikationen ska vara giltig.

Länkar – i appen där kommunikationen visas kan du skapa en tillhörande länk som visas som en knapp.

Publicering och push – Ändra tiden för kommunikationen för när kommunikationen ska publiceras. Klicka i Push vid publicering om du vill att medlemmarna ska ta emot en pushnotis i telefonen. Det är även möjligt att skriva över titeln genom att klicka i Anpassad pushmeddelande och skriva en ny titel för pushmeddelandet.

Beskrivning – skriv en passande text för kommunikationen.

Roller – vilka roller ska kunna se kommunikationen?

Klicka Spara

 

Klicka i Förbrukningsvara och max antal köp per medlem.

 

Det är även möjligt att lägga till en upplåsningskod för erbjudandet i kassan hos butiken.

Klicka Publicera.