Jag har Cardskipper, hur lägger jag till ytterligare ett medlemskort?

Är du medlem i fler organisationer som använder sig av Cardskipper kan du samla dina kort på samma konto.

 

Klicka på plusknappen och ange födelsedatum och medlemskod för medlemskapet som angavs i installationsmejlet. Saknar du medlemskod, kontakta din förening.