Lägg till dina barns medlemskort på ditt konto

Klicka på plusknappen och ange barnets födelsedatum och medlemskod som angavs i installationsmejlet. Saknar du medlemskod, kontakta din förening.